PËR SBUNKER

Sbunker është bllog. Është nisur nga një grup entuziastësh të fjalës së shkruar, mendimit kritik e debatit, me qëllim që të ndikojë drejtpërdrejt në rindërtimin e sferës publike në Kosovë, e ndër shqiptarë. Që nga 19 janari 2016, sbunker vepron si organizatë jo qeveritare.

Bordi editorial përbëhet prej:

Bardhi Bakija - [email protected]

Visar Xhambazi - [email protected]

Sbunker është projekt joprofitabil. Si nismëtarë, u jemi mirënjohës një grupi të madh të njerëzve, organizatave e kompanive, pa ndihmën e të cilëve nuk do të mund ta bënim Sbunkerin, përfshirë këtu Lëvizjen FOL, si projekt i së cilës Sbunker ka funksionuar në muajt e parë.

Për të kontribuar në Sbunker, kontaktoni përmes Facebook apo Hana Deva në [email protected].


Sbunker, 
Rr. “Bulevardi Dëshmorët e Kombit” nr.44/7,
10000 Prishtinë

E-mail | Facebook | Twitter | Instagram

Për më shumë informata rreth organizatës vizitoni sbunker.net/organizata