PËR SBUNKER

Sbunker është bllog. Është nisur nga një grup entuziastësh të fjalës së shkruar, mendimit kritik e debatit, me qëllim që të ndikojë drejtpërdrejt në rindërtimin e sferës publike në Kosovë, e ndër shqiptarë. Që nga 19 janari 2016, sbunker vepron si organizatë jo qeveritare.

Bordi editorial përbëhet prej:

Bardhi Bakija - [email protected]

Sbunker është projekt joprofitabil. Si nismëtarë, u jemi mirënjohës një grupi të madh të njerëzve, organizatave e kompanive, pa ndihmën e të cilëve nuk do të mund ta bënim Sbunkerin, përfshirë këtu Lëvizjen FOL, si projekt i së cilës Sbunker ka funksionuar në muajt e parë.

Mbështetësit e tjerë të organizatës përfshijnë:

Kosovar Civil Society Foundation
Civil Rights Defenders
National Endowment for Democracy
Advocacy, Training and Resource Center
Qeveria e Dukatës së Madhe të Luksemburgut
USAID
Innovation Center Kosovo
Friedrich Ebert Stifftung
Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar
Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë
U.S. Embassy in Kosovo
The Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Kosovo
Sindikata e Algoritmeve të Pavarura (SAP Kosova) & Trembelat, si dhe shumë individë që e ndajnë entuziazmin tonë.  

Për të kontribuar në Sbunker, kontaktoni përmes Facebook apo Hana Deva në [email protected]


Sbunker, 
Rr. “Bulevardi Dëshmorët e Kombit” nr.44/7,
10000 Prishtinë

E-mail | Facebook | Twitter | Instagram 

 

kumte

20/01/2022