PËR SBUNKER

Sbunker është bllog. Është nisur nga një grup entuziastësh të fjalës së shkruar, mendimit kritik e debatit, me qëllim që të ndikojë drejtpërdrejt në rindërtimin e sferës publike në Kosovë, e ndër shqiptarë. Që nga 19 janari, sbunker vepron si organizatë jo qeveritare.

Bordi editorial përbëhet prej:

Agon Maliqi      - [email protected]
Genc Salihu     - [email protected]
Krenar Gashi   - [email protected]
Petrit Zogaj      - [email protected]

Sbunker është projekt joprofitabil. Si nismëtarë, u jemi mirënjohës një grupi të madh të njerëzve, organizatave e kompanive, pa ndihmën e të cilëve nuk do të mund ta bënim Sbunkerin, përfshirë këtu Lëvizjen FOL, si projekt i së cilës Sbunker ka funksionuar në muajt e parë.

Mbështetësit e tjerë të organizatës përfshijnë Civil Rights Defenders, National Endowment for Democracy, Advocacy, Training and Resource Center, Friedrich Ebert Stifftung, Kosovar Foundation for Open Society, Kosovar Civil Society Foundation, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, Sindikata e Algoritmeve të Pavarura (SAP Kosova) & Trembelat, si dhe shumë individë që e ndajnë entuziazmin tonë.  

Për të kontribuar në Sbunker, kontaktoni përmes [email protected], Facebook, ndonjërin nga anëtarët e bordit editorial, apo koordinatoren Shegë Bahtiri ([email protected]).


Sbunker, 
Rr. “Andrea Gropa” nr.35,
10000 Prishtinë

E-mail | Facebook | Twitter