PËR SBUNKER

Sbunker është bllog. Është nisur nga një grup entuziastësh të fjalës së shkruar, mendimit kritik e debatit, me qëllim që të ndikojë drejtpërdrejt në rindërtimin e sferës publike në Kosovë, e ndër shqiptarë. Që nga 19 janari 2016, sbunker vepron si organizatë jo qeveritare.

Bordi editorial përbëhet prej:

Petrit Zogaj - [email protected]

Shegë Bahtiri -  [email protected] 

Sbunker është projekt joprofitabil. Si nismëtarë, u jemi mirënjohës një grupi të madh të njerëzve, organizatave e kompanive, pa ndihmën e të cilëve nuk do të mund ta bënim Sbunkerin, përfshirë këtu Lëvizjen FOL, si projekt i së cilës Sbunker ka funksionuar në muajt e parë.

Mbështetësit e tjerë të organizatës përfshijnë:

Kosovar Civil Society Foundation
Civil Rights Defenders
National Endowment for Democracy
Advocacy, Training and Resource Center
Qeveria e Dukatës së Madhe të Luksemburgut
USAID
Innovation Center Kosovo
Friedrich Ebert Stifftung
Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar
Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë
Sindikata e Algoritmeve të Pavarura (SAP Kosova) & Trembelat, si dhe shumë individë që e ndajnë entuziazmin tonë.  

Për të kontribuar në Sbunker, kontaktoni përmes Facebook apo Alora Hysenin në [email protected]


Sbunker, 
Rr. “Bulevardi Dëshmorët e Kombit” nr.44/7,
10000 Prishtinë

E-mail | Facebook | Twitter | Instagram