Sbunker është blog

Është nisur nga një grup entuziastësh të fjalës së shkruar, mendimit kritik e debatit, me qëllim që të ndikojë drejtpërdrejt në rindërtimin e sferës publike në Kosovë, e ndër shqiptarë.

Vizioni ynë

Shndërrimi i Kosovës në një shoqëri liberale demokratike të lulëzuar në të cilën sfera publike është shtyllë e përgjegjësisë, gjithëpërfshirjes dhe garantuese e të drejtave të njeriut.

1,622 shkrime

Misioni ynë

Misioni i Sbunkerit është të fuqizojë dhe promovojë vlerat liberale demokratike në Kosovë, duke ndikuar dhe formësuar sferën publike përmes produkteve të reja mediatike.

580 autorë

Lexo publikimet tona

Njihuni me ekipin

Bardhi Bakija Drejtor Ekzekutiv dhe Kryeredaktor
Blerina Avdullahi Menaxhere në financa dhe administratë
Visar Xhambazi Menaxher i Projektit dhe Redaktor
Fitim Gashi Menaxher i Projektit "Qendra kundër dezinformimit të Ballkanit Perëndimor"
Hana Deva Koordinatore e Projektit
Ridona Berisha Monitoruese e Mediave
Latif Mustafa Autor dhe moderator i Çelnajës

Raportet financiare

Donatoret