Sbunker është blog

Është nisur nga një grup entuziastësh të fjalës së shkruar, mendimit kritik e debatit, me qëllim që të ndikojë drejtpërdrejt në rindërtimin e sferës publike në Kosovë, e ndër shqiptarë.

Vizioni ynë

Shndërrimi i Kosovës në një shoqëri liberale demokratike të lulëzuar në të cilën sfera publike është shtyllë e përgjegjësisë, gjithëpërfshirjes dhe garantuese e të drejtave të njeriut.

1,622 shkrime

Misioni ynë

Misioni i Sbunkerit është të fuqizojë dhe promovojë vlerat liberale demokratike në Kosovë, duke ndikuar dhe formësuar sferën publike përmes produkteve të reja mediatike.

580 autorë

Lexo publikimet tona

Njihuni me ekipin

Bardhi Bakija Drejtor Ekzekutiv
Blerina Avdullahi Menaxhere në financa dhe administratë
Petrit Zogaj Redaktor Kombëtar
Visar Xhambazi Menaxher i Projekteve
Hana Deva Asistente e Projekteve
Fatbardha Statovci Lektoruese
Demira Krujezi Monitoruese e Mediave
Fitim Gashi Hulumtues dhe Gazetar

Raportet financiare

Donatoret