Episodi 18 - Tzvetan Todorov, "Konkuista e Amerikës: Çështja e “tjetrit” me Shasivar Kabashin

06 mars 2023 11:46

Libri për të cilin bisedojmë sot ka të bëjë me pushtimin dhe kolonizimin, me “veten” dhe “tjetrin”. Kolonizimin e kontinentit amerikan, që për Botën europiane përbën një takim me të ashtuquajturën Botën e tretë dhe me ndërtimin e raportit në mes "vetes së qytetëruar" dhe “tjetrit barbar". Libri “Konkuista e Amerikës: Çështja e “tjetrit”, i historianit, filozofit, sociologut dhe kritikut letrar, Tzvetan Todorov, i botuar në shqip në Tiranë në vitin 2015 me përkthim të Primo Shllakut, analizon veprimet e pushtuesëve spanjollë ndaj popullatës vendëse të amerikës së shekullit XV. Për të biseduar rreth këtij libri, na bashkohet Shasivar Kabashi, kandidat i doktoratës në histori në Universitetin e Stambollit.

Linku në Spotify.

06 mars 2023
11:46

Lexime Podcast