Episodi 13: Charles Taylor, "Etika e autenticitetit” me Hasnije Ilazin

05 dhjetor 2022 10:03

Efektet e zhvillimeve të modernitetit në jetën kolektive dhe morale të shoqërive janë problematizuar nga një numër i madh i studiuesëve dhe filozofëve shoqërorë. Filozofi Charles Taylor, në librin “Etika e autenticitetit”, të botuar në shqip në Tiranë në vitin 2008 me përkthim të Virgjil Muçit, ka identifikuar disa rënie ose humbje në kulturën bashkëkohore ose “sëmundje” që vijnë si pasojë e modernitetit. Taylori e ripërkufizon dhe ngulë këmbë që nocioni i “autenticitetit” të merret si themel etik në shoqëritë bashkëkohore. Për të biseduar rreth këtij libri dhe çështjeve që ngre ai, na bashkohet Hasnije Ilazi, profesoreshë e filozofisë në Universitetin e Prishtinës.

Linku në Anchor.fm.

05 dhjetor 2022
10:03

Lexime Podcast