Episodi 3: Daron Acemoglu dhe James A. Robinson, “Pse dështojnë kombet” me Bekim Baliqin

14 shkurt 2022 10:04

Përse disa shoqëri janë të pasura, kurse të tjerat të varfëra? Për arsye të rrethanave gjeografike? Për arsye të kulturës, besimit dhe vlerave? Për arsye të aftësisë, përkatësisht të paaftësisë dhe injorancës së udhëheqësve të tyre politikë? Apo për një arsye krejt tjetër nga këto? Kjo është pyetja që shtrojnë ekonomistët Daron Acemoglu dhe James A. Robinson në librin e tyre “Pse dështojnë kombet: origjina e pushtetit, prosperitetit dhe varfërisë” të botuar në shqip në Prishtinë në vitin 2019 me përkthim të Florim Canollit. Për të biseduar rreth këtij libëri, na bashkohet Bekim Baliqi, profesor në Departamentin e Shkencës Politike në Universitetin e Prishtinës.

Linku në Anchor.fm

*Për më shumë, lexo një recension të librit në fjalë nga Bekim Baliqi: https://sbunker.net/teh/55667/ndrysho-ose-deshto/

14 shkurt 2022
10:04

Lexime Podcast