E Drejta Ndërkombëtare & Kosova

Bllogu tematik do të trajtoj debatet për intervenimin, shtetësine, subjektivitetin, teoritë e njohjes dhe mosnjohjes së shteteve në të drejtën ndërkombëtare, organizatat ndërkombëtare, secesionit, të drejtës së popujve për vetëvendosje dhe diskutime tjera relevante, së paku lexuesi do të ketë përmes këtij bllogu në dispozicion një topografi të një shkalle të madhe rreth mendimit juridik mbi problemin e Kosovës. / Ilustrimi: Big Eye