Terapia në grup për Komunitetin LGBT+

09 korrik 2021 00:00

Fearless Minds Kosovo do të organizoj terapi grupore për komunitetin LGBT+, nga ora 11:30.

09 korrik 2021
00:00

Redaksia