Trajnimi Online

16 janar 2021 11:51

Çdo të Shtunë do të mbahet Trajnimi "Orientimi në Karrierë dhe Edukimi i Vazhdushëm" nga OJQ Yellow, në platformën virtuale Zoom prej orës 14:00 deri në 16:00.

16 janar 2021
11:51

Berat Buzhala