Shfaqja "Ofshamë"/Predstava"Uzdisaj "/Performance "A Sigh"

07 shkurt 2020 12:11

Më 7 shkurt, nga ora 20:00 në Teatrin “Adriana” në Ferizaj shfaqet shfaqja “Ofshamë".

07 shkurt 2020
12:11

Redaksia