Diskutim i hapur: Zoti, Kosova dhe ‘Perëndimi’

17 tetor 2019 13:59

Bashkohuni në ekslorimin e perceptimeve dhe qëndrimeve të të rinjve për fenë më 17 tetor 2019, nga ora 17:30 në zyret e Kosovo 2.0.
 

17 tetor 2019
13:59

Berat Buzhala