Dy shtete, një letërsi: Lexim me Alexandru Vakulovski

12 shtator 2019 11:10

Fondacioni Shtatëmbëdhjetë iu fton t'enjten, më 12 shtator nga ora 17:00, për një bisedë dhe lexim për dy shtete dhe një letërsi, me autorin Aleksandru Vakulovski.

12 shtator 2019
11:10

Redaksia