A Syrian Love Story - Nata e filmit dhe dhurimit të librave

10 shtator 2019 10:59

Më 10 shtator në Kino ARMATA Sbunker fillon me Naten e Filmit dhe dhurimit të librave. Ku do të shfaqet film dokumentari ''A Syrian Love Story'', në ora 19.00.

10 shtator 2019
10:59

Redaksia