Expo Kosova 2019 - Opening

10 shtator 2019 10:35

Më 10-16 shtator organizohet Panairi Kosova me qëllim takimin e bizneseve dhe ndërmarrjeve për t'arritur bashkëpunim dhe investim, në Prishtinë duke fillu në ora 11.00.

10 shtator 2019
10:35

Redaksia