Shfaqja “Andërr”

12 shtator 2019 10:32

Më 12 shtator në sallën e Baletit Kombëtar të Kosovës organizohet shfaqja ''Andërr'', duke fillu në ora 20.00.

12 shtator 2019
10:32

Redaksia