Punëtoria “ Njohuritë themelore për programin statistikor SPSS "

14 shtator 2019 10:29

Më 14 shtator vazhdon punëtoria tre ditore për programin - Paketa statistikore për shkenca sociale (SPSS), duke fillu në ora 10.00, në Prishtina Institute for International Economic Studies. 

14 shtator 2019
10:29

Redaksia