Irwin / State in Time

10 shtator 2019 10:24

Më 10 shtator në Galerinë Kombëtare të Kosovës organizohet ekspozita ''IRWIN'' - Shteti në kohë, duke fillu në ora 19.00.

10 shtator 2019
10:24

Redaksia