Hyrje në Instrumentin e Këndimit

09 shtator 2019 10:17

Më 9 shtator në Termokiss Urta Haziraj, studente e Konservatoriumit ‘’Luigi Cherubini’’ në Firenze të Italisë, drejtimi ‘’Canto Rinascimentale e Barocco’’ do të mbajë një punëtori mbi prezantimin e këndimit si instrument; duke fillu në ora 17.30.

09 shtator 2019
10:17

Redaksia