Prishtinë, Super-Kursi i Meditimit Transcendental, 6/09/2019

06 shtator 2019 11:53

Më 6 shtator, në Hotel ''Sirius'' organizohet Kursi i Meditimit Transcendental i rradhës me Justin Goçi, duke fillu në ora 18.00.

06 shtator 2019
11:53

Redaksia