Play : Play : Play

06 shtator 2019 10:09

Më 6 shtator në Kino ARMATA do të jetë prezent Universiteti i Artit të Zvicrrës ku do të diskutohet për Prishtinën dhe reflektimin e saj mbi komunitetin, si dhe për organizimin e Manifesta 2022. Ky organizim fillon në ora 19.00.

06 shtator 2019
10:09

Redaksia