Prishtina reflection on the topic of Commons

04 shtator 2019 10:29

Më 4 shtator në Termokiss do të jetë prezent Universiteti i Artit të Zvicrrës ku do të diskutohet për Prishtinën dhe reflektimin e saj mbi komunitetin, si dhe për organizimin e Manifesta 2022. Ky organizim fillon në ora 10:30.

04 shtator 2019
10:29

Redaksia