It Hosting Infrastructure (Workshop)

09 shtator 2019 10:39

Më 9 shtator ICK organizon Punëtori për IT me Vedat Kurshumliju, duke fillu në ora 10.00.

09 shtator 2019
10:39

Redaksia