Cilët janë mekanizmat për stimulimin e të rinjve në vendimmarrje

03 shtator 2019 10:21

Më 3 shtator Democracy for Development (D4D) organizon diskutimin e rradhës në Kamenicë - Hotel Jehona, duke fillu në ora 14.00.

03 shtator 2019
10:21

Redaksia