Koh Nguang How: Art Places from the Singapore Art Archive

28 gusht 2019 11:02


Më 28 gusht deri më 9 shtator Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor ne Prishtine është duke prezantuar ekspozitën "Vende Arti nga Projekti i Arkivit të Artit të Singaporit" nga Koh Nguang How, duke fillu në ora 16.00, te Klubi i Boksit. 

28 gusht 2019
11:02

Redaksia