Të krijojmë me LabBox!

28 gusht 2019 10:48

Sot Akademia jCoders organizon trajnim me LabBox, i cili i ndihmon të rinjtë të krijojnë projekte me elektronikë dhe programim. Trajnimi fillon në ora 18.00, në zyret e Akademisë jCoders.

28 gusht 2019
10:48

Redaksia