Volume UP: Yusuf Omar [Hashtag Our Stories]

29 gusht 2019 10:23

Më 29 gusht, në KOSOVO 2.0 është i ftuar gazetari Yusuf Omar, i cili do të flasë për Gazetarinë Mobile (MOJO). Të enjten, në ora 18.00.

29 gusht 2019
10:23

Redaksia