Akademi Verore Për Komunikim Dhe Protokoll Diplomatik

30 gusht 2019 10:20

Më 30 gusht organizohet Akademi Verore për Komunikim dhe Protokoll Diplomatik nga Academy for Protocol and Diplomacy, në Hotel ''Sirius''; duke fillu në ora 17.00.

30 gusht 2019
10:20

Redaksia