Instalacion/Marsh: Edhe sa vjet me pritë?

30 gusht 2019 10:16

Youth Initiative for Human Rights - Kosovo (YIHR KS) më 30 gusht organizon Instalacion/marsh për personat e pagjetur, në New Born; duke fillu në ora 11.30

30 gusht 2019
10:16

Redaksia