Punëtoria “ Njohuritë themelore për programin statistikor SPSS "

30 gusht 2019 10:11

Më 30 gusht fillon punëtoria tre ditore për programin - Paketa statistikore për shkenca sociale (SPSS), duke fillu të premten në ora 10.00, në Prishtina Institute for International Economic Studies. 

30 gusht 2019
10:11

Redaksia