Pikëpamja bisedë: Night Ride - Prishtina

26 gusht 2019 10:07

Më 26 gusht, në hapësirën e Fondacionit Shtatëmëbëdhjetë organizohet bisedë me aktivisten Egnesa V. Vitia e cila do të ndajë përvojën e saj në lidhje me iniciativën Night Ride- Prishtina; duke fillu në ora 17.00

26 gusht 2019
10:07

Redaksia