Eventi hyrës i BasketShishe

23 gusht 2019 10:16

Më datë 23 gusht 2019 duke filluar nga ora 17:00, BasketShishe do të realizojë takimin e parë me nxënës dhe qytetarë të komunës së Gjilanit.

23 gusht 2019
10:16

Redaksia