Ndejë Yjore

23 gusht 2019 10:22

Klubi kosovar i astronomisë dhe Under One Sky organizojnë vrojtim të diellit me teleskop dhe syze solare në Graçanicë në Young Active Gracanica nga ora 18:00.

23 gusht 2019
10:22

Redaksia