Arkitektura dhe Pasioni - bashkëbisedim me Ideal Vejsa (Maden)

22 gusht 2019 14:09

Të enjten, më 22 gusht në ICK organizohet bashkëbisedim me arkitektin - Ideal Vejsa, duke fillu në ora 17.30. 

22 gusht 2019
14:09

Redaksia