Anton Vidokle, Keti Chukhrov and Petrit Pula at SSAS

20 gusht 2019 10:47


Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë do të prezentoj Anton Vidokle, “Communion” nga Keti Chukhrov dhe Petrit Pula, më 20 gusht, te Klubi i Boksit duke fillu në ora 19.00.

20 gusht 2019
10:47

Redaksia