Po · e · zi

16 gusht 2019 10:10

Më 16 gusht, Fondacioni Shtatëmbëdhjet organizon naten e poezisë në hapësirën e tij, duke fillu në ora 19.00

16 gusht 2019
10:10

Redaksia