Ari Benjamin Meyers, Eva Birkenstock and Sami Khatib at SSAS

15 gusht 2019 11:21

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë organizon prezentim të artistëve: Ari Benjamin Meyers, Eva Birkenstock dhe Sami Khatib, më 15 gusht te Klubi i Boksit, në ora 19.00.

15 gusht 2019
11:21

Redaksia