Henrik Ibsen's "A Doll's House" Digital Theater Plus screening

14 gusht 2019 11:10

Në hapësirat e fondacionit Shtatëmbëdhjetë, më 14 gusht shfaqet ''Shtëpia e Kukullave'', duke fillu në ora 19.00

14 gusht 2019
11:10

Redaksia