Workshop: Getting started with Azure Kubernetes Service (AKS)

14 gusht 2019 10:50

Sot në ICK, duke fillu prej orës 10, organizohet punëtori për sisteme kibernetike

14 gusht 2019
10:50

Redaksia