Round Table - Youth Online Learning Opportunities - YOLO

09 gusht 2019 10:10

Blink është duke organizuar prezantim për projektin ''Mundësi arsimimi online për rininë'', të premten duke fillu në ora 14.00; në hapësirën e Blink

09 gusht 2019
10:10

Redaksia