Koh Nguang How at Summer School as School 2019

09 gusht 2019 11:24

Më 9 gusht, Stacion Center Contemporary Art Prishtina organizon prezantim dhe ekspozitë me Koh Nguang How; në Boxing Club, në ora 19.00

09 gusht 2019
11:24

Redaksia