Public Program with Renata Salecl, Armina Pilav and Jelena Vesic

08 gusht 2019 11:07

Më 8 gusht, nga Stacion Center Contemporary Art Prishtina organizohet prezentim me Renata Salecl (filozofe dhe sociologe, profesoreshë e psikologjisë në Londër), Armina Pilav (feminste, arkitekte), Jelena Vesic (shkrimtare); në Boxing Club, në ora 19.00

08 gusht 2019
11:07

Redaksia