Prezentim

07 gusht 2019 10:43

Të mërkurën, më 7 gusht organizohet konferencë mbi raportin për gjendjen sociale dhe ekonomike të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian në qytetin e Fushë Kosovës. Duke fillu prej orës 13.00, në Europe House

07 gusht 2019
10:43

Redaksia