Poetic Catharsis: Slam Poetry Night

01 gusht 2019 10:42

Të enjten në White Tree, organizohet Natë e poezisë, duke fillu në ora 19.00.

01 gusht 2019
10:42

Redaksia