Prishtinë, Super-Kursi i Meditimit Transcendental, 2/08/2019

02 gusht 2019 10:09

Më 2 gusht, në Hotel ''Sirius'' organizohet Kurs i Meditimit Transcedental me Ekspertin Justin Goçi, duke fillu në ora 18:00.

02 gusht 2019
10:09

Redaksia