Code Summer Fest Gaming, Web-Development dhe C#

29 korrik 2019 13:42

Kolegji Universum më 29 korrik organizon trajnim për Web-Development, duke fillu prej orës 10.

29 korrik 2019
13:42

Redaksia