Ankandi Live # 16 me 27.07.2019 ora 11:00

27 korrik 2019 10:26

Shtëpia e Ankandeve Kosova organizon Ankandin e radhës me artikujt të ndryshëm nga  American School of Kosova,  Raiffeisen Bank Kosova, FINCA, TEB, BPB, KEP si dhe me artikujt nga furnitorët indvidual, që do të mbahet të shtunën, në ora 11:00.

27 korrik 2019
10:26

Redaksia