Let's Claritask Now & Network After

25 korrik 2019 13:48

Me datë 25 korrik në ora 17:30, Val Sopi do të prezantojë punën e Claritask dhe mënyrat se si një produkt i vetëfinancuar mund të shitet përreth  botës.

25 korrik 2019
13:48

Redaksia