FUNdraiser for Prishtina Dog Shelter

24 korrik 2019 11:00

Sot, me 24korrik, ora 8 PM-12 AM, organizohet mbrëmja humanitare për strehimin e qenve me DJ, tek Menza Ramiz Sadiku në Prishtinë.

24 korrik 2019
11:00

Redaksia