Publikimi i numrit të pestë të "Tempullit të Dijes"

23 korrik 2019 10:43

ORCA publikon me datë 23 korrik numrin e pestë të revistës së saj "Tempulli i Dijes" nga ora 18:00, tek klubi "M" Club.

23 korrik 2019
10:43

Redaksia