Info Session: Energy Lighthouse Projects

22 korrik 2019 10:33

Balkan Green Foundation dhe Germanwatch organizon sesion informues sot me datë 22 korrik, tek Europe House, nga ora 12, për mundësinë për të fituar projekt për idenë më të mirë për prodhim eficient të energjisë.

22 korrik 2019
10:33

Redaksia