Hiking njeri's Hike & Swim in Mirusha!

20 korrik 2019 11:42

Këtë të shtunë më 20 korrik, Hiking Njeri do të organizojë ecjen e shkurtë për te liqenet dhe ujëvaret e Mirushës, përkatësisht te ujëvaret dhe liqenet e ulëta nga 1-4.

20 korrik 2019
11:42

Redaksia